Establiments emblemàtics d'Igualada

L’Ajuntament d’Igualada posa sobre la taula la necessitat de promoure eines i actuacions per la protecció de l’activitat comercial, i més específicament, la dels establiments amb més tradició o coneguts amb el qualificatiu de “establiments emblemàtics”. 

En aquesta línia, l’àrea de comerç amb la col·laboració de les entitats de comerç del municipi, impulsa un projecte anomenat “Emblemàtics Igualada”; un projecte que busca identificar els establiments comercials que formen part del patrimoni de la ciutat, amb l’objectiu de promoure’ls, fer-los visibles i donar-los un merescut reconeixement.

El projecte va començar per la definició del que significa ser emblemàtic a Igualada. La singularitat comercial, la trajectòria al capdavant el negoci, així com el caràcter patrimonial de l’edifici o els elements propis de l’activitat han sigut determinats com a elements cabdals a tenir en compte. 

Comerç amb identitat. Obtenen aquest reconeixement els establiments que formen part de l’imaginari comercial igualadí, que posen en valor el nostre model de comerç i que, per tant, són un referent de la nostra ciutat. 

Comerç amb història. Obtenen aquest reconeixement els establiments que tenen una trajectòria de 75 anys al capdavant del negoci. 

Comerç amb patrimoni. Obtenen aquest reconeixement els establiments que disposen d’elements mobles i/o immobles catalogats al propi punt de venda. Sent considerats elements arquitectònics, decoratius i aquells vinculats a la pròpia activitat comercial.

Els establiments que acompleixin els tres valors reben la consideració de comerç emblemàtic.

© 2023 Emblematics del comerç d'Igualada. Ajuntament d'Igualada